BLOG

LED බල්බ දැමීම ඇත්තටම ලාබදායකද? (පළමු කොටස)අද දිනය වන විටLED විදුලිබල්බ ගැන විශාල කතාබහක් ඇතිවී තිබෙන අතර, එකම ක්ෂමතාවයක් (Power, Wattage) සහිත බල්බ විවිධ ගණන් වලට විකිණේ. මෙහිදී සාමාන්‍යය පුද්ගලයෙක්ට LED බල්බයක් තෝරා ගැනීමේදී විශාල ගැටළුවකට මුහුණ පෑමට සිදුවේ. LED බල්බ ගැන කතා කිරීමට පෙර සියලුම බල්බ වල ගුණාංගයන් ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම වැදගත් වේ. එබැවින් විදුලි බල්බ වල තාක්ෂණික කරුණු සරලව පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරමි.

විදුලි බල්බයක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු,

  • ක්ෂමතාව (Power, Wattage)

නිෂ්චිත කාල ඒකකයක් තුලදී භාවිතා කරන ශක්තිය ක්ෂමතාව ලෙස හැඳින්වෙන අතර එයවොට්” (Watt, W) ඒකකයෙන් දක්වයි. සාමාන්‍යයයෙන් බල්බයක ක්ෂමතාව විදුලි බල්බයේ මුුද්‍රිතව පවතියි.

නමුත් ගැටළුව වන්නේ, මිලෙන් අඩු විදුලි බල්බ වල සත්‍ය ක්ෂමතාව (Actual Wattage), මුද්‍රිත ක්ෂමතාවට (Printed Wattage)  වඩා අඩු අගයක් ගැනීමයි. සමහරවිට එය සත්‍ය අගයෙන් 50% කට වඩා අඩු අගයක් ගන්නා අවස්ථාද ඇත. උදාහරණයක් ලෙස 100W බල්බයක සත්‍ය අගය 70W හෝ 40W විය හැක. එවිට ඔබ බලාපොරොත්තු වන ආලෝකය ඔබට නොලැබේ.
  •  වෝල්ටීයතාවය (Voltage )

 LED බල්බ වලට විශාල වෝල්ටීයතා පරාසයක් තුල ක්‍රියා කිරීමට හැකිය. සමහර බල්බ වල වෝල්ටීයතා පරාසය 180V-250V වන අතර සමහර බල්බ වල වෝල්ටීයතා පරාසය 85V-265V දක්වා විහිදේ. විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේ අඩු වෝල්ටීයතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වලට LED බල්බ භාවිතය ඉතා උචිතය.

  •  දීප්ත ශ්‍රාවය (Luminous Flux )

දීප්ත ශ්‍රාවය (Luminous Flux ) යනු විදුලි බල්බයක් විසින් නිකුත් කරන මුලු ආලෝක කිරණ ප්‍රමාණය වන අතර මෙය බල්බ වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වේ. බල්බයට ආවේණික අගයක් වන දීප්ත ශ්‍රාවය ලූමන්” ( Lumen, lm) ඒකකයෙන් ගණනය කරයි. මෙය බල්බ මිලදී ගැනීමේදී ඉතා වැදගත් වන අතර තමන්ට අවශ්‍යය ආලෝක ප්‍රමාණයට සරිලන ලූමන් (lm) අගයක් ඇති බල්බයක් තෝරා ගත යුතුය.

තවද එකම බල්බ වර්ගයක ආලෝක ශ්‍රාවය (Lumen), බල්බයේ ක්ෂමතාවය මතද වෙනස් වේ.

උදා:- 20W බල්බයක දීප්ත ශ්‍රාවය 2000 lm නම් එම වර්ගයේම 40W බල්බයක දීප්ත ශ්‍රාවය 20W බල්බයක  මෙන් දෙගුණයකට (4000 lm) ආසන්න අගයක් ගනී.  •   ආලෝක තීව්‍රතාවය (Light Intensity, Luminous Intensity)

ආලෝක තීව්‍රතාවය (Luminous Intensity) යනු, යම් තැනක ඒකක වර්ගඵලයක් මත වැටෙන ආලෝක ප්‍රමාණයයි. එය මැනීම සදහා ලක්ස් (Lux ) හෝ ෆූට් කැන්ඩෙලා (Foot Candela, FC) යන ඒකක භාවිතයට ගනී.

Ø ලක්ස් (Lux) යනු ඒකක වර්ග මීටරයකට පතිත වන ලූමන් (Lumen) ප්‍රමාණයයි.

Ø ෆූට් කැන්ඩෙලා (FC) යනු වර්ග අඩියකට පතිත වන ලූමන් (Lumen) ප්‍රමාණයයි.

Ø 1 ෆූට් කැන්ඩෙලා (FC) = 10.764 ලක්ස් (Lux )

තවද, එක් එක් කාර්යයන් වලට අවශ්‍යය ආලෝක ප්‍රමාණයන් වෙනස් වෙන අතර එය අවශ්‍යය ලක්ස් ලෙවල් (Lux Level) ලෙස භවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස අවශ්‍යයතාවයන් කීපයකට තිබිය යුතු සාමාන්‍යය ලක්ස් ප්රමාණ පහත දැක්වේ.

o   කොරිඩෝරය           50 - 100  Lux

o   ගබඩාව                      100 - 200 Lux

o   කාර්යාල                    200 - 500 Lux

o   ශල්‍ය කාමර             40,000 – 160,000 Lux

යම් ස්ථානයකට ලැබෙන ආලෝක තීව්‍රතාවය ගණනය කිරීමේදී විදුලි බල්බයේ දීප්ත ශ්‍රාවය (lm), බල්බයේ සිට එම ස්ථානයට දුර, එම ස්ථානයට ආලෝකය පතිත වන බල්බ ප්‍රමාණය යන මූලික කරුණු උපයෝගී කර ගනියි. තවත් කරුණු රාශියක් සුළු වශයෙන් බලපාන අතර, පරිගණක මෘදුකාංග මගින් එය නිවැරදිව ගණනය කල හැකිය. DIALux නම් මෘදුකාංගය එලෙස නිවරදිව ගණනය කිරීම් ලබා දෙන මෘදුකාංගයකි.

 

W.P.S විජයසිංහ (ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂ-Tritech Green Energy Pvt Ltd. )Tritech Green Energy Pvt Ltd was won the National Gold Award

Tritech Green Energy Pvt Ltd was won the National Gold Award
Tritech Green Energy Pvt Ltd was won the National Gold Award
Tritech Green Energy Pvt Ltd was won the National Gold Award

Tritech Green Energy (Pvt.) Ltd. was won the 1st place at provincial level in western province & the National GOLD Award for the 1st place at the national level for Electronic and Electrical Machine Equipment Products under Small & Medium Industries Category in SMIDEX 2019 NATIONAL AWARD CEREMONY, which was conducted by Industrial Development Board under Ministry of Industries, Logistics and Supply Chain Management.


Titech Green Energy Pvt. Ltd.

Titech Green Energy Pvt. Ltd.

The company – Tritech Green Energy Pvt. Ltd. started in 1998 with the vision of introducing a range of innovative products as Tritech International. Now the vision is in action by producing the most energy efficient products to the Sri Lankan Market. All of our LED lighting products were designed and produced by our factory at Ambepussa.

It is under 5S systems and follows the Japanese KAIZEN system & Procedures of ISO series of Standards. Whole process monitored by Quality Assurance Department and Research & Development Department.

Our LED Lightings are innovative and Energy-saving products that utilize high power LED s as lighting source.


We are one and only producer to use LED for the
Domestic lighting
Industrial lighting
High Bay Lights
Street lamps
Flood Lights
Architectural lighting in Sri Lanka.
These lighting products contain no ultraviolet light, infrared rays, heat or radiation produced. The products are safe, reliable, and have low energy-consumption and long working – life span ( 50,000 – 100,000 Hrs) than traditional CFL lighting. For the Lighting, super bright high quality (Lumen Efficacy > 120 Lm/W) LEDs are used instead of high power LEDs and we pass the economical benefit derive from that to the customer.

We are using high quality branded chip from Cree (USA),Bridgelux (USA)and
Epistar (Taiwan)


BACK TO TOP